IT-TECH SLOVAKIA s.r.o.

JA-110B

JA-110B

Zbernicový akustický detektor rozbitia skla


 

JA-110F

JA-110F

Zbernicový záplavový detektor

Detektor slúži na detekciu zaplavenie priestorov (sklad, kúpeľňa, pivnica apod.) vodou. Túto informáciu odosiela do systému JABLOTRON 100 po zbernici.

Pri zaplavení elektród vodou odošle detektor signál aktivácie, ukľudnenie odosiela v prípade, že zaplavenie elektród skončí.


JA-110M

JA-110M

Zbernicový modul na pripojenie magnetických detektorov – 2 vstupy


 

JA-110P

JA-110P

Zbernicový PIR detektor pohybu

JA-110P je zbernicový PIR detektor pohybu určený na ochranu interiérov prostredníctvom infrapasívnej detekcie pohybu v miestnosti. Charakteristiky detekcie možno optimalizovať pomocou výmenných šošoviek.

Prostredníctvom výmenných šošoviek možno detektor upraviť na ochranu dlhých chodieb, eliminovať spúšťanie poplachu pohybom domáceho zvieraťa alebo strážiť vertikálnou záclonou.

  • JS-7904 – chodbová
  • JS-7910 – zvieracia
  • JS-7902 – záclonová

Stupeň odolnosti proti falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach.

Detektor komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Signalizácia inteligentnej pamäte SMART MEMORY (SMI) umožňuje vizuálne overenie aktivácie detektora pomocou LED kontrolky. Signalizáciu SMI možno vymazať prostredníctvom prístupového modulu.


 

JA-110ST

JA-110ST

Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty

Zbernicový požiarny detektor JA-110ST je určený na kombinovanú (optickú a teplotnú)detekciu požiaru v obytných a komerčných budovách.

Umožňuje nastavenie detekcie: súčasne optická aj teplotná, iba optická, iba teplotná a optická alebo teplotná (pre vyhlásenie poplachu stačí jeden z podnetov). Detektor komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný.

Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Signalizácia inteligentnej pamäte SMART MEMORY umožňuje vizuálne overenie aktivácie detektora LED kontrolkou. Indikáciu SMI je môžné vymazať prostredníctvom klávesnice.


 

JA-111M

JA-111M

Zbernicový magnetický detektor otvorenia


 

JA-111MB

JA-111MB

Zbernicový magnetický detektor otvorenia – hnedý


 

JA-111SH

JA-111SH

Zbernicový detektor otrasu alebo náklonu.


 

JA-111TH

JA-111TH

Zbernicový detektor teploty

Detektor priebežne monitoruje a odosiela informácie o teplote na Webovú samoobsluhu Jablotronu, kde je dostupné grafické zobrazenie za vybrané obdobie.

Užívateľ si vo Webovej Samoobsluhe môže nastaviť kritickú nízku a vysokú teplotu, pri ktorej mu je odosielaná informácia o jej dosiahnutí (SMS, E-mail).


 

JA-120PB

JA-120PB

Zbernicový PIR detektor pohybu a rozbitia skla

Detektor JA-120PB slúži k priestorovej detekcii pohybu osôb v interiéri budov a k detekcii rozbitia sklenených plôch tvoriacich plášť budov. Obsahuje dva nezávislé detektory.

K detekcii pohybu osôb využíva PIR senzor.

Rozbitie sklenených plôch deteguje detektor trieštenia skla GBS. Detekcia je založená na duálnej technológii (detekcia zmeny tlaku vzduchu sprevádzané charakteristickým zvukom rozbitia skla). Jeho citlivosť je nastaviteľná.


 

JA-120PC

JA-120PC

Zbernicový PIR detektor pohybu s kamerou

JA-120PC je pohybový PIR detektor so zabudovaným kamerovým modulom. Umožňuje detegovať pohyb v chránenom priestore vrátane vizuálneho potvrdenia poplachu. Kamera detektora je vybavená bleskom pre kvalitné fotenie v noci.

Pri poplachu urobí farebné statické fotky v JPEG formáte v dvoch rozlíšeniach HQ 640×480 bodov a LQ 320×240. V prípade zaznamenania pohybu urobí sekvenciu ďalších fotografií. Tie sú uložené v internej pamäti detektora (HQ) a bezdrôtovo odosielané aj do ústredne, odkiaľ sú posielané mimo chránený objekt (LQ).

Ukážky fotiek:

1463641090000

14636410900002

 

 

Okrem fotenia pri poplachu dokáže detektor vyhotoviť fotografie aj pri aktivácii PG výstupu (monitorovanie rôznych situácií), prípadne počas príchodového oneskorenia (fotka prichádzajúcej osoby). Všetky fotky je následne možné prezerať vo Webovej samoobsluhe JABLOTRON v kvalite LQ (po kliknutí na detail aj v HQ), prípadne je možné vyhotovenie nových fotografií aj na vyžiadanie.

Parametre fotky:

VGA JPEG 640×480 (HQ kvalita uložená v detektore)
QVGA JPEG 320×240 (LQ kvalita odosielaná mimo chránený objekt)
Vnútorná pamäť:

microSD karta (najstaršie fotky sú prepisované najnovšími)
príklady odhadovaného počtu fotiek v závislosti na kapacite pamäťovej karty:
1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA


 

JA-120PW

JA-120PW

Zbernicový duálny PIR a MW detektor pohybu

Detektor JA-120PW je určený k priestorovej detekcii pohybu osôb v interiéri budov. Vďaka kombinácií PIR detekcie pohybu a mikrovlnnej detekcii je detektor vysoko odolný proti falošným poplachom.

Detektor stráži ako klasický PIR detektor a akonáhle zistí pohyb v stráženom priestore, aktivuje mikrovlnný detektor, ktorý potvrdzuje predošlú aktiváciu PIR. Až po potvrdení pohybu z MW detektora je poplach odoslaný do ústredne.

Charakteristiky detekcie PIR je možné optimalizovať pomocou výmenných šošoviek.


 

JS-7902

JS-7902

Záclonová šošovka


 

JS-7904

JS-7904

Chodbová šošovka


 

JS-7910

JS-7910

Zvieracia šošovka


 

SA-204

SA-204

Povrchový kovový snímač

Povrchový kovový detektor pre priemyselné aplikácie a kovové dvere, drôtový vývod, 49 x 17 x 9 mm, pracovná vzdialenosť max. 40 mm.


 

SA-220

SA-220

Prejazdový magnetický detektor

Prejazdový kovový detektor aj na kovové dvere s prívodom v pancierovom kryte, 106 x 38 x 10 mm, pracovná vzdialenosť max. 75 mm.


JA-180G

JA-180G

Bezdrôtový detektor úniku plynu

Detektor JA-180G reaguje na horľavé plyny a výpary (zemný plyn, metán, bután, propán, acetylén…). Pri aktivácii odošle do ústredne poplachový signál typu požiar a zároveň na nebezpečenstvo upozorňuje akusticky prostredníctvom zabudovanej sirény.

Detektor má aj reléový poplachový výstup, ktorý umožňuje uzatvoriť prívod plynu (v spolupráci s vhodným elektrickým plynovým uzáverom). Detektor sa sám automaticky testuje.


EI-208W

EI-208W

Autonómny detektor plynu CO

Slúži na detekciu plynu CO (oxid uhoľnatý) a včasnému varovaniu pred nebezpečnými účinkami tohto plynu na ľudské zdravie. Detektor je certifikovaný pre inštalácie v interiéroch budov, karavanoch a lodiach.

Pokiaľ detektor zaznamená potenciálne nebezpečnú koncentráciu CO, začne blikať červená signálka ALARM. Ak koncentrácia trvá, spustí detektor akustickú signalizáciu zabudovanou sirénou. Detektor je napájaný zabudovanou lítiovou batériou, ktorá napája detektor po celú dobu jeho životnosti.


 

EI208DW

EI208DW

Autonómny detektor plynu CO s displejom

Slúži na detekciu plynu CO (oxid uhoľnatý) a včasnému varovaniu pred nebezpečnými účinkami tohto plynu na ľudské zdravie. Detektor je certifikovaný pre inštalácie v interiéroch budov, karavanoch a lodiach.

Pokiaľ detektor zaznamená potenciálne nebezpečnú koncentráciu CO, začne blikať červená signálka ALARM. Ak koncentrácia trvá, spustí detektor akustickú signalizáciu zabudovanou sirénou. Detektor je napájaný zabudovanou lítiovou batériou, ktorá napája detektor po celú dobu jeho životnosti.


 

JA-150EM-DIN

JA-150EM-DIN

Bezdrôtový modul impulzného výstupu elektromera

Modul je určený pre montáž na DIN lištu a slúži na informatívne zobrazenie stavu elektromera, ktorý má zákazník prehľadne k dispozícii vo webovej samoobsluhe MyJABLOTRON.

Modul obsahuje radiový vysielač určený na bezdrôtový prenos informácií z elektromera cez ústredňu na portál MyJablotron. Prevodník pulzov je napájaný priamo zo siete a obsahuje obvody galvanického oddelenia dimenzované na skúšobné napätie 4kV. Prevodník je konštruovaný pre pripojenie k štandardnému impulznému výstupu SO elektromera. Dokáže rozlíšiť dva tarify (lmožno ho pripojiť k ovládaciemu vodiču tarifu z HDO). Má aj nezávislý vstup, ktorý možno použiť napríklad na ochranu otvorenie dverí rozvodnej skrine.