IT-TECH SLOVAKIA s.r.o.
Meno a priezvisko*
Telefonický kontakt:
-
E-mail:*
Addresa inštalácie:
Alarm sa bude nachádzať v byte alebo rodinnom dome?*
Mám záujem o obhliadku technikom?*
Od alarmu očakávam aj inteligenciu pre domácnosť?*
Používam inteligentný mobil?*
Systém bude drôtový, bezdrôtový alebo kombinovaný?*
Počet pohybových detektorov?*
Počet magnetických detektorov?*
Počet špeciálnych detektorov (rozbitie skla, mikrovlnných)?*
Počet záplavových detektorov?*
Počet dymových detektorov?*
Počet detektorov horľavých plynov?*
Počet používateľov alarmu?*
Možnosť používania mobilnej aplikácie na ovládanie Alarmu?*
Najbližší termín realizácie
Overenie, že nieste robot